Telemarkskystens seilkoggklubb

Telemarkskystens seilkoggklubb oppstod som en interesseklubb i 1982. Avisen Vestmar omtalte dette i august 1982. 

Seilkoggene fant vi tidligere i Kragerø, Brevik og Risør, der kalt sjekte. I dag er koggklassen aktiv i Kragerø og Brevik.

I  dag aktiv med godt og vel 20 regattaer siste sesong, og det er planlagt like høy aktivitet i sesongen 2023. 
Telemarkskystens seilkoggklubb

Telemarkskystens seilkoggklubb oppstod som en interesseklubb i 1982. Avisen Vestmar omtalte dette i august 1982. 

Seilkoggene fant vi tidligere i Kragerø, Brevik og Risør, der kalt sjekte. I dag er koggklassen aktiv i Kragerø og Brevik.

I  dag aktiv med godt og vel 20 regattaer siste sesong, og det er planlagt like høy aktivitet i sesongen 2023. 
Oversikt seilkogger pr mars 2023

Ta kontakt med Dag Westhrin om du har tillegg/endringer til oversikten: seilkoggane@gmail.com eller mobil 99407661

Seilnr
Navn
Eier(e)
Båtbygger
Merknad
X-7
Brit
Peter Dahll
Martin Skotmyr
Under restaurering hos Peter Dahll
X-8
Lisa 2
Vidar Tjessem
Ukjent
Står under presenning i Portør
X-22
Hobby
Magnus Sørdalen
Martin Skotmyr


X-38
Måken

Muligens Martin Skotmyr

X60
Rigolo
Peter Dahll
Sannsynligvis Martin Skotmyr
Den het Sonja da Harald Postmyr eide båten.
X-71
Oryx
*) Se oversikt 
Leif og Thore Amundsen
Tidligere eier: Adbjørn Solum, Brevikseiler
X70+X80

Eies av ? Røegh

Ligger på Rauane

X75
Kappa
Karl J Jensen og Stian Løkstad Pedersen
Leif og Thore Amundsen


X76
Olivwia
Jens Egil Ellefsen
Leif og Thore Amundsen


X79
Jomfruland
Terje Mindrebø og Finn Halvorsen
Leif og Thore Amundsen


X82
Elida
Øyvind Jensen
Leif og Thore Amundsen


X84
Spleisen
Finn Roger Arvesen og Finn Halvorsen
Leif og Thore Amundsen
I tillegg ligger  det fire kogger i Brevik og
sannsynligvis fire på Flekkerøya ,
Bragdøya Kystlag