Seilkoggen

Seilkogg - kogg  - er den lokale varianten av snekka, eller seilsjekte som det sies lenger sør. Seilkoggene fant vi tidligere i Kragerø, Brevik og Risør, der kalt sjekte. I dag er koggklassen aktiv i Kragerø og Brevik. 

Det er ikke tegninger av koggen, og de siste koggene er bygget etter oppmåling av X68 Lovinda (se tegning nedenfor), som etter sigende skal være en modifisert utgave av X8 Lisa 2. 

Grovt sett er koggene like med hensyn til vekt, lengde og kvadratmeter seil som er ca 15 kvm.

Som en kuriositet kan det nevnes at X69 er bygget i lerk av Kjell Otto Hansen og fikk navnet Lerka.

Lisa 2 ble bygget før krigen. I 1975 ble Lisa 2 kjøpt av Dag Westhrin for kr 700 fra Tore Skotmyr.

Lovinda ble bygget på 1960-tallet, og det var Helge Eneberg som gjorde Lovinda meget godt kjent i seilmiljøet i Kragerø og omegn i tre tiår fra 1980-tallet. Helge var svært aktiv og var med å dominere regattaene helt til han døde i 2017.

Seilkoggen (forts)

Det var på slutten av 1940-tallet og litt ut på 1950-tallet at koggen hadde sin blomstringstid. Da kunne det være opp til 50 båter på fjorden.

I Kragerø var det seilere som Leif Aas, Leif Olsen fra Tåtøy og brødrene Harald og Leif Postmyr som seilte mye fram mot midten av 1970-tallet var oppvokst på Skåtøy, og slo seg etterhvert ned på Øya. Leif ble dessverre kun 39 år.

Brødrene Postmyr var ikke bare dyktige fiskere, men også dyktige seilere, og de kunne til tider være mer opptatt av å konkurrere mot hverandre, enn mot de andre seilerne. Den ene kunne finne på å seile den andre helt ut av feltet, framfor å se broren vinne. (Kilde Jack Halvorsen, Fisker- og seilerlegendene Harald og Leif Postmyr).

Andre habile seilere fra Kragerø var Tore Skotmyr og Arild og Arvid Bentsen.

De koggene vi i dag seiler er A-kogger, som er bygget for regattaseiling.

De siste 10 -12 koggene er bygget i samarbeid mellom Leif og Thore Amundsen i Brevik. De fleste fra X70 og oppover er bygd av dem.

Se også Telemarkkystens seilkoggklubb som oppstod som en interesseklubb i 1982. I  dag aktiv med godt og vel 20 regattaer i 2022.

Seilkoggen Lovinda. Skrogdetaljer. Skala 1:10

På en dansk nettside  kom jeg over disse tegningene av Lovinda. (mai 2023, Lise Welo)

                                                                                                                                 Foto: Lise Welo