15 - 19 år (fra 14 år hvis erfaren seiler):


KSF/Sparebanken Juniorcamp, 30 juni -2 juli på Saltneven kl 10:00 - 17:00 hver dag. Det planlegges grillmiddag lørdag 1. juli.


For mer informasjon, kontakt Lise Welo på lise.welo@gmail.com eller på mobil 952 60 288