Aktiv medlemskap - 800,-

Støtte medlemskap - 350,-

Junior medlemskap - 400,-